Crypto resultaat niet vanzelf Box 1

10-06-2022

Cryptohandelaar gaat vrijuit bij opgelegde aanslagen Belastingdienst

 AMSTERDAM - Een handelaar in cryptovaluta gebruikte een door hemzelf ontwikkeld
computerprogramma dat koerstrends ontdekt. In 2017 behaalde hij daarmee behoorlijke
winsten, het jaar erna juist weer verliezen. In drie jaar tijd werden door hem 124.004 transacties
geïnitieerd. De Belastingdienst zag deze handelsactiviteiten als een bron van inkomsten en
legde aanslagen op. De rechter oordeelde dat de Belastingdienst niet aannemelijk heeft
gemaakt dat sprake is van een objectieve voordeelverwachting.

De aanslagen waren berekend naar belastbaar inkomen uit werk en woning, dat in totaal
uitkwam op ruim €9 miljoen euro. Zo werd er ruim €4 ton aan belastingrente in rekening
gebracht. Maar mogen deze inkomsten in box 1 worden belast, was de vraag.
De rechter oordeelde van niet. Want de Belastingdienst zou niet aannemelijk hebben gemaakt
dat sprake is van een objectieve voordeelverwachting. Daarbij wijst zij erop dat cryptovaluta
hoog-speculatieve vermogenstitels zijn, en speculatie het overheersende element vormt.

De rechtbank kent voor de objectieve voordeelsverwachting veel waarde toe aan alle
inspanningen die de belastingplichtige heeft verricht. Als deze  inspanningen hebben geleid
tot de ontwikkeling van een concreet product waarvoor een competitieve markt bestaat

Cryptomunt slaan
Ook dat er een ’trading bot’ werd ingezet, telde niet mee, vond de rechtbank. De handelaar
heeft in zijn vrije tijd een algoritme geschreven dat ‘kijkt’ naar de koersverschillen die het
gevolg zijn van zogenoemde marktimperfecties. Het algoritme is zo ontworpen dat het beoogt
‘munt te slaan’ uit die imperfecties. Genoemde imperfecties zijn klein, maar door het
verrichten van een groot aantal transacties is substantieel te verdienen. Maar ook te
verliezen.

De handelaar zegt dat er geen sprake is van arbeid die verder gaat dan de arbeid die met
speculatie samenhangt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de Belastingdienst
aannemelijk gemaakt dat de handelaar deelneemt aan het economisch verkeer en voordeel
beoogt, aangezien die vele duizenden transacties heeft verricht op diverse voor het publiek
toegankelijke cryptobeurzen. Gelet op de aard van de transacties acht de rechtbank het
aannemelijk dat de  handelaar hiermee subjectief voordeel heeft beoogd.

Belastingdienst betalen
Maar het is niet voldoende aannemelijk gemaakt door de Belastingdienst dat er sprake is van
structureel positieve resultaten die ’in causaal verband staan tot de verrichte extra arbeid,
zoals bedoeld in de brief van de staatssecretaris’, aldus de rechtbank. Dus van een objectieve
voordeelverwachting die te koppelen is aan ‘extra’ arbeid van de cryptohandelaar is geen sprake.
En dus is er ook geen sprake van een inkomstenbron.

De Belastingdienst dient de proceskosten te vergoeden

BRON: DeTelegraaf