Modelovereenkomst vernieuwen

19-07-2022

Verleng uw modelovereenkomst

Op belastingdienst.nl staan modelovereenkomsten voor het werken
met een opdrachtnemer buiten loondienst. De goedkeuring van veel
van deze overeenkomsten is verlopen of verloopt binnenkort.
Als de goedkeuring is verlopen hebt u geen zekerheid bij het afsluiten
 van zo’n overeenkomst. Daarom verwijderen wij deze overeenkomsten.
Opdrachtgevers die een overeenkomst willen blijven gebruiken, kunnen
verlenging aanvragen.

Vanaf 2015 kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers op basis van
een goedgekeurde modelovereenkomst zekerheid krijgen voor het werken
buiten loondienst via een goedgekeurde modelovereenkomst.
Die goedkeuringen hebben meestal een geldigheidsduur van 5 jaar.
Dat betekent dat veel goedkeuringen inmiddels zijn verlopen.
Deze overeenkomsten gaan wij verwijderen.

Datum van verwijdering zichtbaar op de website
Op de downloadpagina van elke modelovereenkomst staat de geldigheids-
datum en wanneer wij de overeenkomst verwijderen. Modelovereenkomsten
waarvan de goedkeuring nu al is verlopen verwijderen wij op 1 oktober 2022.
Voor de andere overeenkomsten geldt dat wij deze 6 maanden na de
geldigheidsdatum zullen verwijderen. Wij bewaren verwijderde overeenkomsten.
Zodat er ook na verwijdering verlenging aangevraagd kan worden.

Verlenging aanvragen

Als u de opsteller bent van de overeenkomst, kunt u ons vragen de overeenkomst
opnieuw te beoordelen en goed te keuren. Lees hoe u dit doet op 
Hoe verleng ik de goedkeuring van een modelovereenkomst?

Bent u alleen gebruiker van de overeenkomst?
Vraag dan de opsteller van de modelovereenkomst om verlenging aan te vragen.