Verkorte Aangifte IB (VKA)

23-06-2022

Verkorte aangifte IB

De Belastingdienst biedt een beperkte groep belastingplichtigen vanaf 1 juni 2022 een verkorte
aangifte inkomstenbelasting 2021 (VKA) aan. Na een evaluatie wil de fiscus vanaf 1 maart 2023
de VKA voor aangifte IB 2022 uitbreiden naar ruim 1 miljoen belastingplichtigen.
De VKA is een relatief eenvoudige aangifte inkomstenbelasting (IB). Voor deze groep van
belastingplichtigen is uit de aangiftes van voorgaande jaren gebleken dat er geen omstandigheden
zijn die om een reguliere online aangifte vragen.
Als de belastingadviseur via een machtiging voor de klant een VKA inlevert, krijgt hij niet eerder
bericht dan wanneer de adviseur voor hem een ander soort biljet inlevert. De VKA heeft dus geen
invloed op de gebruikelijke verwerkingstijden.

De belastingplichtigen die worden geselecteerd voor de VKA hebben:
               -alleen inkomsten die onder de loonheffing vallen;
               -vermogen onder de vermogensgrens voor huurtoeslag;
                -eventueel een eigen woning;
                -geen fiscaal partner; en
                -enkel vooraf gedefinieerde heffingskortingen (zoals bijvoorbeeld arbeidskorting).

Voor mensen die in de groep ‘fiscaal eenvoudig’ vallen staat de VKA klaar in MijnBelastingdienst.
Via ‘DigiD Machtigen’ kan de adviseur deze aangifte voor zijn klant doen. 
Bij wijzigingen of aanvullingen in de VKA wordt men alsnog doorgeleid naar de reguliere aangifte.