Af van toeslagenstelsel

18-12-2019

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om alternatieven uit te werken voor het huidige toeslagenstelsel. De toeslagen zijn in 2005 ingevoerd om om inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van zorg, kinderen en wonen te stroomlijnen en verzilveringsproblematiek op te lossen.

In de praktijk blijkt echter dat het huidige systeem van toeslagen niet werkt: de zelfredzaamheid van burgers bij het aanvragen en wijzigingen van toeslagen wordt overschat en er blijven teveel toeslagen onbenut. De flexibilisering van arbeid en samenlevingsvormen maakt het bovendien nog extra ingewikkeld.

De Kamer wil daarom dat de regering alternatieven bekijkt zoals inkomensafhankelijke arrangementen, (uitkeerbare) heffingskortingen, decentralisatie van toeslagen en/of verhoging van het wettelijk minimumloon en uitkeringen.