Box 3-calculator

18-12-2019

De box 3-heffing is voor spaarders onredelijk hoog. Omdat de druk om hier wat aan te doen door de gevoerde procedures fors is toegenomen, heeft het kabinet een flinke wijziging voorgesteld die per 2022 moet worden ingevoerd. Straks wordt onderscheid gemaakt tussen twee categorieën box 3-vermogen: 'spaargeld' en 'overig vermogen'(alles wat géén spaargeld is). Het is de bedoeling dat we dan over ons spaargeld een stuk minder belasting gaan betalen. Daar staat een stijging van de belasting op ander box 3-vermogen tegenover.