Lenen van de BV wordt beperkt

11-03-2019

Het kabinet wil het lenen van de BV aan banden leggen. Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen in box 2 over leningen die uitstijgen boven € 500.000, eigenwoningschulden uitgezonderd.

Het maximum van € 500.000 geldt voor de dga en zijn partner gezamenlijk. Inmiddels is een conceptwettekst opgesteld. Na 1 april zullen de reacties daarop worden verwerkt. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer, zodat de maatregelen per 1 januari 2022 in werking kunnen treden.

Wees voorzichtig te zijn met lenen van de BV. Leent u van uw BV of gaat u lenen? Houd goed bij voor welke doeleinden de lening wordt gebruikt. Vraag advies bij uw belastingadviseur vóórdat u leent!