Keuzevrijheid bij opname pensioen

25-11-2019

Mensen krijgen meer keuzevrijheid bij de aanwending van hun pensioen. Een beperkt deel van het opgebouwde vermogen (maximaal 10%) mag vanaf 2022 ineens worden opgenomen en vrij worden besteed. Deze mogelijkheid gaat ook gelden voor lijfrentes en pensioen in eigen beheer. Daarnaast komt er een tijdelijke regeling om drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken mogelijk te maken. Zo worden de regels voor regeling vervroegde uittreding versoepeld.

Je zou het terugkeer van de VUT-regeling kunnen noemen. Werkgevers kunnen daarvoor in 2021 tot en met 2025 bedragen toekennen aan werknemers (de laatste uitkering uit deze pot vindt dan uiterlijk plaats in 2028). Het bedrag van de nieuwe VUT is netto gelijk aan de netto AOW. Ook komt er per 2021 meer ruimte om voor verlof te sparen. Het huidige maximum van 50 weken verlof wordt verhoogd naar 100 weken. De maatregelen behoren bij de uitwerking van het Pensioenakkoord.

Een hap van 10% uit de pensioenpot betekent ook een lagere uitkering in de jaren daarna. Bovendien is de kans groot dat deze 10% in een hogere belastingschijf valt.