Wie zijn wij?

Coloniae Belastingadviseurs is in 1993 van start gegaan als belastingadvieskantoor. Zij richtte zich in de aanvangsfase voornamelijk op de adviserende taken. Tevreden cliënten verzochten Coloniae om ook andere werkzaamheden te verrichten. Zo is Coloniae Belastingadviseurs uiteindelijke uitgegroeid tot een all-round dienstverlener. Met klanten in allerlei beroepsgroepen. Of het nu gaat om dienstverleners, bouwondernemingen, zzp 'ers , café's, cafetaria's, om bloemenexporteurs of transporteurs, Coloniae mag ze tot haar klanten rekenen.

Maar Coloniae Belastingadviseurs is méér.
U kunt bij ons terecht voor:

  • Belastingadvies
  • Salarisadministratie
  • Aangiften - (o.a. inkomstenbelasting; winstaangifte; dividendbelasting; omzetbelasting en loonbelasting)
  • Financiële planning
  • Juridisch advies
  • Financiële boekhouding
  • Liquiditeitsplanningen
  • Bedrijfsadvisering
  • Automatiseringsvraagstukken
  • Online boekhouden

 

Coloniae Belastingadviseurs realiseerde zich als één van de eersten dat veel ondernemers er de voorkeur aan geven om zelf een deel van de administratie te verzorgen. Naast een besparing in geld willen zij inzicht in de financiële stand van zaken en de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Veel aanbieders van het "online boekhouden" zijn exploitanten van een softwarepakket. Op ondersteuning op boekhoudkundig terrein hoeft u niet te rekenen. Bij Coloniae ligt dat anders. Wij zijn adviseurs en juist geen uitbaters van een softwarepakket. Wij maken het online boekhouden tot een middel ofwel een instrument dat de ondernemer gebruikt.

Iedere cliënt die gebruik maakt van het online boekhouden mag er op rekenen dat wij periodiek de administratie controleren. De ondernemer kan tijdens het "online boekhouden" vragen stellen. Coloniae haar adviseurs beantwoordt die "online boekhouden" vragen. U ontvangt periodiek een mail met de antwoorden, maar verder krijgt u ook een overzicht van de wijzigingen die wij hebben aangebracht met een toelichting daarop.

Niet alleen was Coloniae één van de eersten die het online boekhouden aanbood, zij was en is werkelijk uniek als het gaat om begeleiding en ondersteuning. Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het online boekhouden. Wij staan u graag te woord of bezoek de nieuwsrubriek online boekhouden op onze homepage of in de nieuwsrubriek.

Maar Coloniae gaat verder !. Iedere cliënt krijgt toegang tot onze computer. Dat is niet alleen gratis maar vooral handig. U kunt op ieder moment uw eigen dossier inzien. Uw aangiften Inkomsten- en Vennootschapsbelasting, Loon- en Omzetbelasting, maar ook de briefwisseling met bijvoorbeeld de belastingdienst kunt u bekijken, afdrukken en zelfs transporteren naar uw eigen computer, wijzigingen kunt u niet aanbrengen.

Ondernemers die er voor kiezen om de administratie volledig uit te besteden zijn uiteraard ook van harte welkom. Door een vergaande automatisering werken wij uiterst efficiënt, hetgeen resulteert in korte verwerkingstijden en daaruit volgend lage kosten voor U.