Disclaimer

Coloniae Belastingadviseurs B.V. streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen.

Coloniae Belastingadviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de website. Informatie die essentieel is voor gebruiker, dient te allen tijde door gebruiker zelf gecontroleerd te worden. Ook is Coloniae Belastingadviseurs B.V. niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via ons contactformulier.

Alle rechten - waaronder auteursrechten - op de website, de e-mail-alertservice en de inhoud daarvan berusten bij Coloniae Belastingadviseurs B.V.

Coloniae Belastingadviseurs B.V.

K.v.K. Amsterdam nr: 34089702