Nieuwsbrieven tot en met maart 2017

Wij hebben besloten om vanaf april 2017 niet langer nieuwsbrieven te publiceren.
Wel zullen we belangrijke informatie blijven toevoegen aan de rubriek NIEUWS

 

Coloniae nieuwsbrief 2017 mrt

- Minimum loon
- Tabel_minLoon_2017
- Tijdig aangeven

Coloniae nieuwsbrief 2017 feb

- Loondoorbetaling bij ziekte
- BTW Teruggaaf verrekenen met loonheffing

Coloniae nieuwsbrief 2017 jan

- Voorlopige aanslag 2017 verkeerd berekend
- Gebruikelijk loon dga\'s in 2017
- Geld tellen verminderd pijn
- Valse WhatsApp-berichten Belastingdienst

Coloniae nieuwsbrief 2016 dec

- Pensioen in eigen beheer
- Vol vertrouwen meer geld uitgeven
- Overdrachtsbelasting: woonhuis vs bedrijfspand
- Ondernemer: vliegende start in het nieuwe jaar

Coloniae nieuwsbrief 2016 nov

- Handhaving DBA uitgesteld
- Vermijd de hoge box 3-heffing
- Waarom elke dag een kop koffie drinken

Coloniae nieuwsbrief 2016 okt

- BKR- registratie bij roodstand
- Einde aan pensioen in eigen beheer
- Gluren bij de buren, dat mag gewoon
- Rekenhulp Lijfrentepremie 2016

Coloniae nieuwsbrief 2016 sep

- Aftrek uitgaven monumentenpanden
- Box 3-vermogensrendementsheffing
- BTW-teruggaaf op oninbare vorderingen

Coloniae nieuwsbrief 2016 jul/aug

- Overeenkomst van opdracht
- vof met bv
- Pensioen Eigen Beheer afgeschaft
- 11-jarig zoontje erfgenaam

Coloniae nieuwsbrief 2016 jun

- Zwartsparen
- Boekenonderzoek
- Urenregistratie ondernemer
- Overdracht onder voorbehoud
- Wet Werk en Zekerheid

Coloniae nieuwsbrief 2016 mei

- Wat is uw pensioenregeling waard?
- Ontslag op staande voet
- De Arbowet gaat wijzigen
- Kinderopvangtoeslag omhoog

Coloniae nieuwsbrief 2016 apr

- Speelveld voor elektrisch rijden
- Uitfaseren pensioen
- Box 3: strijd met EVRM

Coloniae nieuwsbrief 2016 mrt

- Arbeidsverhouding commissaris
- brief verdwijnen VAR,aangifte moet naar 1 mei

Coloniae nieuwsbrief 2016 feb

- Aangiftecampagne 2016
- Huiseigenaar betaalt te veel
- Zuinige automobilist dupe
- Loonheffingen berekenen AOW

Coloniae nieuwsbrief 2016 jan

- Aangifte via inlogmethode bank
- Afkoop pensioen drama voor dga’s
- Nederlanders een spaarzaam volkje

Coloniae nieuwsbrief 2015 dec

- Arbeidsrechtelijke wetswijzigingen
- Loonstrook januari 2016 zonniger
- Loonheffingstabellen per 1 april
- Een naheffing kunt u voorkomen
- Let op uw vermogen

Coloniae nieuwsbrief 2015_nov

- Drempel ICP
- Inhoudingsplicht over rentekorting
- Blauwe envelop blijft mogelijk
- Ziektewet die werkgever ontziet

Coloniae nieuwsbrief 2015 okt

- Belastingvoordeel aow 2016
- Voorziening transitievergoeding
- Blauwe envelop verdwijnt

Coloniae nieuwsbrief 2015 sept

- Herziening Vermogensheffing
- Aanbevelingen notariaat
- Wet loondomein
- Btw-vrijstelling
- Behandeling alimentatieplicht

Coloniae nieuwsbrief 2015 jul/aug

- IBAN omnummeren
- Regels verzekeringsplicht dga
- Gegegevensuitvraag fiscus wijzigt
- Voorstel bescherming erfgenamen
- Bonussen onbelast uitkeren
- lagere transitievergoeding

Coloniae nieuwsbrief 2015 jun

- 6% BTW tarief
- Alternatief voor VAR
- Rentekorting personeelslening
- Check uw testament

Coloniae nieuwsbrief 2015 mei

- Vakantiegeld voor mensen lager
- Aanbevelingen Belastingplan 2016
- Oldtimer op de zaak of privé?
- Toch rittenadm bij 0%-bijtelling
- UBO-register geeft inzicht in bedrijf
- Gedwongen ZZP-er duur uitpakken

Coloniae nieuwsbrief 2015 apr

- Voorstel alternatief BGL/VAR
- Ruimte voor Crowdfunding
- Einde verlaagd BTW-tarief renovatie
- Belastingdienst opent site
- Openstaande rekening ondernemers
- Pensioenvermogen Zzp-ers

Coloniae nieuwsbrief 2015 mrt

- Kamer keurt verhoging AOW goed
- Secretaris stemt in met verlenging
- doorbetalen loon zieke AOW’er
- Ontslag bij slechte inzet
- Uitzendkracht voortaan gelijk loon

Coloniae nieuwsbrief 2015 feb

- Aangifte digitaal 2015
- Kosten werkkamer in huurwoning
- Nog geen nieuw VAR
- Ontslagvergoeding seizoenswerkers

Coloniae nieuwsbrief 2015 jan

- Wijzigingen wetgeving WWZ
- Aangifte IB vanaf 1-3-2015
- Energielabel verplicht
- AOW toeslag
- Minimum loon 1-1-2015

Coloniae nieuwsbrief 2014 dec

- en nog meer nieuws

Coloniae nieuwsbrief 2014 dec

- Payroller moeilijker te ontslaan
- Nieuwe VAR nog steeds aan te vragen
- Vergelijken gaat boven afromen bij bepalen gebruikelijk loon
- Controle besluit tot vaststelling gedifferentieerde premie Werkhervattingskas
- Bespreek hoogte van kinderalimentatie met ex-partner

Coloniae nieuwsbrief 2014 nov

- Pas Pensioenregeling aan Witteveensekaders 2015 aan.
- Profiteer nu nog in 2014 van de regeling om een fiets van de zaak aan te schaffen.
- Laatste kans om dividend uit te keren tegen aanmerkelijk belangtarief van 22%.
- Neem voordelig levenstegoed op in 2014.
- Laatste kans voor voordelige opname stamrecht.

Coloniae nieuwsbrief 2014 okt/wkr

- Wet Werk en Zekerheid
- Coulance in schenkingsvrijstelling voor nieuwbouwwoning
- Onredelijke schuldeiser moet meewerken aan redding bedrijf
- Gemeenten laks bij beperking schade door openbare werken

Coloniae nieuwsbrief 2014 okt

- Wet Werk en Zekerheid
- Onredelijke schuldeiser moet meewerken aan redding bedrijf
- Gemeenten laks bij beperking schade door openbare werken
- Coulance in schenkingsvrijstelling voor nieuwbouwwoning

Coloniae nieuwsbrief 2014 sept

- Fout in rittenstaat, forse boete!
- BTW-controles aangescherpt
- Vraag buitenlandse BTW op tijd terug
- VAR Verklaring verdwijnt

Coloniae nieuwsbrief 2014 jul/aug

- Het belastingstelsel wordt vereenvoudigd
- Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning niet verlengd
- Nieuwe ronde verlaging hypotheekrente
- Liquidatie dochterbedrijven fiscaal aantrekkelijk
- Uitspraak Hof Amsterdam inzake pensioen van DGA

Coloniae nieuwsbrief 2014 jun

- Vanaf 2015 veranderen regelingen voor ouders
- Aanscherping BTW-controles MKB aangekondigd
- Pensioenrichtleeftijd in 2016 naar 68 jaar
- Regresvordering van DGA is onder voorwaarden aftrekbaar
- Onzakelijke lening zorgt voor kostbare kopzorgen

Coloniae nieuwsbrief Wijziging Arbeidsrecht

-

Coloniae nieuwsbrief 2014 mei

- Geen crisisheffing meer in 2015
- Maak uw vakantiedagen op voor 1 juli 2015!
- Bank traag met hypotheek
- Autobezitter heeft geen idee van de kosten
- Fiscus stopt met afromen vakantiegeld

Coloniae nieuwsbrief 2014 apr

- 25% belasting van het inkomen
- Nieuwe VAR 2014
- Afkoop Stamrecht : 2014
- Belasting vs: te late bekendmaking

Coloniae nieuwsbrief 2014 mrt

- Gebruikelijk loonregeling
- Afschaffing aftrek alimentatie per 2015
- Ouderschapsverlof langer
- Doorwerkbonus

Coloniae nieuwsbrief 2014 feb

- Nieuw in de aangifte IB 2013
- Bijtelling voor bestelauto
- Onderneemster met dienstbetrekking voldeed niet aan urencriterium
- De hoogte van de WW-uitkering blijft ongewijzigd

Coloniae nieuwsbrief 2014 jan

- Werkkostenregeling
- Wijziging voor het aanpassen van de voorlopige aanslag
- Stamrechtvrijstelling onder voorwaarden ook mogelijk bij ontslag in 2014
- Pensioenleeftijd is nu 67 jaar

Coloniae nieuwsbrief 2013 dec

- Zakelijke kosten
- Massaal bezwaar BOF
- Vermelding btw-nummer op website zzp-er
- Waardebepaling verhuurde woningen voor erfbelasting

Coloniae nieuwsbrief 2013 nov

- Stamrecht bv afgeschaft
- Partneralimentatie
- Woning geërfd
- Standaard EU btw-aangifte

Coloniae nieuwsbrief 2013 okt

- BTW-aangiftebrief vervalt per 1 januari 2014
- Verruiming vrijstelling schenkbelasting
- Formulier Opgaaf lening eigen woning beschikbaar bij belastingdienst
- Belastingrente vennootschapsbelasting fors omhoog
- BTW aangiftebrief verdwijnt

Coloniae nieuwsbrief 2013 sep

- Verhoging belastingdruk nadelig voor middenklasse
- Iets meer omzet zakelijke dienstverleners
- Verlies op lening werknemers aan werkgevers niet aftrekbaar
- Schenking ten behoeve van de eigen woning

Coloniae nieuwsbrief 2013 jul/aug

- Zonnepanelen en BTW
- Erfbelasting mantelzorg
- BTW ondernemingspensioenfonds
- Fiscus en parkeergegevens
- Werktijd DGA niet van belang
- Periodieke gift

Coloniae nieuwsbrief 2013 jun

- Commissie Van Dijkhuizen
- Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik

Coloniae nieuwsbrief 2013 mei

- Wettelijk minimum loon opdrachtnemers
- BTW vorige jaren
- VAR-WUO

Coloniae nieuwsbrief 2013 apr

- MKB vrijstelling 14%
- Hypotheekschuld
- Eigen belang
- Offshore leaks
- Besluit bedrijfsopvolging geactualiseerd

Coloniae nieuwsbrief 2013 mrt

- Fiscus let bij aangifte IB 2012 extra op
- Uitstel werkkostenregeling
- Suppletieaangifte
- Rapport commissie Dijkhuizen
- Uitsluitend zakelijk gebruik

Coloniae nieuwsbrief 2013 feb

- Tijdelijke btw verlaging
- Betalingstermijn wettelijk.
- Eigen bijdrage CAK
- Giften
- Afschrijving investeringen 2013

Coloniae nieuwsbrief 2013 jan

- Auto als ondernemingsvermogen
- Kopie paspoort niet vervangen
- Spaargeld afpakken
- Werkeloosheidswet aangepast

Coloniae nieuwsbrief 2012 dec

- Gebruikelijk loon 2013
- AOW en pensioenen 2013
- Hypotheek op eigen woning
- Zorgtoeslag en kindgebonden budget

Coloniae nieuwsbrief 2012 nov

- Terugbetaling kapitaal bv
- Heffingsrente
- Standaard betalingstermijn
- Pensioen in eingen beheer

Coloniae nieuwsbrief 2012 okt

- Keurmerk ritregistratie
- Hoofdlijnen regeerakkoord 2012
- Afdracht BTW

Coloniae nieuwsbrief 2012 sept

- Te laat betalers in problemen
- Onzakelijke borgstelling
- 14 x BTW verhoging

Coloniae nieuwsbrief 2012 jul/aug

- Tariefverhoging btw 1-10-2012
- Schone dieselauto bijtelling
- Zakelijk gebruik bestelauto
- Bedrijfsopvolging vs successiewet
- Oudere auto van de zaak

Coloniae nieuwsbrief 2012 jun

- Fiscale maatregelen uit het Lenteakkoord
- Opnieuw proeftijd bij nieuwe functie
- Nieuw btw-tarief ontwijken lastig
- Minimum loon per 1-7-2012

Coloniae nieuwsbrief 2012 mei

- Afkoop lijfrente
- Ontslag na belediging
- AOW-er in dienst nemen
- Minimum loon juli 2012

Coloniae nieuwsbrief 2012 apr

- WBSO
- Familiebank
- Tijdstip einde terbeschikkingstelling

Coloniae nieuwsbrief 2012 mrt

- Terug naar gulden kost geld.
- Rente wel/niet zakelijk.
- Incassokosten eenmanszaken.
- Herinvesteringsreserve en restwaarde.

Coloniae nieuwsbrief 2012 feb

- BTW suppletie
- Fiscale gevolgen echtscheiding
- Fiscus op marktplaats
- Geldlener krijgt vaak spijt

Coloniae nieuwsbrief 2012 jan

- Beloningsopties partner
- Electrisch rijden
- Zwangerschapsverklaring stopt
- Einde van welke belastingen

Coloniae nieuwsbrief 2011 dec

- Zelfstandigenaftrek beperkt
- Levenstestament
- Flex BV
- Schenken of nalaten?

Coloniae nieuwsbrief 2011 nov

- Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik
- Giften aftrek 2012
- Regels vakantie opnemen en verlof
- Mededeling loonheffing vervalt

Coloniae nieuwsbrief 2011 okt

- Aanmaning geldt als betalingsonmacht
- Voorstellen autobelastingen 2012
- Kinderopvangtoeslag 2012
- Belastingkorting bij ontwikkeling

Coloniae nieuwsbrief 2011 sep

- Afschaffing Levensloopregeling 2012
- Afschaffing spaarloonregeling 2012
- Doorwerkbonus
- Vitaliteitssparen

Coloniae nieuwsbrief 2011 jul/aug

- Lastenverlichting oprichten BV
- Kantonrechter
- Lage BTW woningrenovatie
- BTW Prive gebruik auto van de zaak 2011

Coloniae nieuwsbrief 2011 jun

- Boete is loon
- Privegebruik BTW auto 1-7-2011
- Verrekening bij scheiding
- Verblijfplaats toch Nederland

Coloniae nieuwsbrief 2011 mei

- Kapitaalseis BV 2011
- Verklaring geen bezwaar
- Motor, scooter van de zaak
- AOV uitkering (prive)

Coloniae nieuwsbrief 2011 apr

- Niet doen van aangifte IB/BTW
- BTW-vrij onderwijs
- Alleenstaande ouderkorting

Coloniae nieuwsbrief 2011 mrt

- Willekeurige afschrijving tm 2011
- Standaard partnerbegrip
- Zware sancties bij illegale arbeid.
- Schuld aan uw BV

Coloniae nieuwsbrief 2011-feb

- Voorlopige aanslag 2011 VpB
- Uw partner en uw zaak.
- fiscus/wanbetalers

Coloniae nieuwsbrief 2011 jan

- Opbouw vakantierechten bij ziekte
- Reiskostenvergoeding bij ziekte
- Rekening met derden beding
- Middelloon

Coloniae nieuwsbrief 2010 dec

- Gebruikelijk loon DGA
- 13e maand vs bonus
- Minder bescherming bij verlenging huurcontract
- BTW varia

Coloniae nieuwsbrief 2010 nov

- Fiscaal partnerschap 2011
- Minimum loon januari 2011
- Melding betalingsproblemen
- Bewaarplicht administratie

Coloniae nieuwsbrief 2010 okt

- Google en de BTW
- Versneld afschrijven tot 2011
- Werkkostenregeling
- Loondoorbetaling bij ziekte

Coloniae nieuwsbrief 2010 sep

- Privé gebruik auto
- Verliesverrekening 2011
- Motorrijden fors duurder
- Kosten golfclub aftrekbaar

Coloniae nieuwsbrief 2010 jul/aug

- Geen btw private opleiding
- Soms beter IB-ondernemer
- Buffervermogen helpt investeren
- Niet 3 maar 4 tijdelijke contracten

Coloniae nieuwsbrief 2010 jun

- Urencriterium
- Rittenadministratie
- Lenen van de BV
- Onkostenvergoeding

Coloniae nieuwsbrief 2010 mei

- Btw bij doorberekende kosten
- Subsidie bij inbraak
- Deeltijd WW verlengd
- Regels rondom vakantiewerk

Coloniae nieuwsbrief 2010 apr

- Bijtelling bestelauto
- Afwisselend gebruik bestelauto
- Meldpunt btw-fraude

Coloniae nieuwsbrief 2010 mrt

- Heffingsrente 2e kwartaal 2010
- Payrollbranche in de lift
- Ondernemers sparen minder
- Controle op BTW-vrijstellingen
- Inspecteur soepel bij urencriterium

Coloniae nieuwsbrief 2010 feb

- Boete bij inkeer aangescherpt
- Verklaring van hoedanigheid
- Opname uit pensioen-bv/lening
- Fiscus sneller door dwangsom

Coloniae nieuwsbrief 2010 jan

- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
- Ontslag zonder vergoeding
- Kleine banenregeling 2010
- Spookbrief DATA Tax
- Eisen loonadministratie 2010 ongewijzigd
- Betalingsonmacht schriftelijk melden

Coloniae nieuwsbrief 2009 dec

- Tarief MRB 2010
- Erfbelasting 2010 omlaag
- Privégebruik auto doelwit fiscus
- Minimum loon 2010
- Termijn voor aanvraag toeslagen

Coloniae nieuwsbrief 2009 nov

- Erfbelasting klein familiebedrijf
- Premieheffing jonge krachten
- Navordering vaker mogelijk
- Heffingsrente per einde jaar
- Verrichte diensten in EU-land

Coloniae nieuwsbrief 2009 okt

- Gebruikelijk loon
- Premieheffing jonge krachten
- Navordering vaker mogelijk
- Loonstroken digitaal

Coloniae nieuwsbrief 2009 sep

- BTW tarief schildersbedrijf
- Werkruimte aan huis
- Zelfstandigenaftrek 2010
- Urencriterium 2010
- Werkkostenregeling ipv vaste vergoeding

Coloniae nieuwsbrief 2009 jul/aug

- Wetswijzigingen per juli 2009
- Ontslagvergoeding niet altijd!
- Inkeerlijn zwartspaarders

Coloniae nieuwsbrief 2009 jun

- BTW tarief restaurantdiensten ?
- Schattingen IB VpB
- Motorrijtuigenbelasting
- Minimum loon juli 2009
- Benzinebonnen contant afrekenen

Coloniae nieuwsbrief 2009 mei

- Belastingschuld incasso
- Afkoop kleine lijfrenten
- Trends 2009
- Nieuwe successiewet (2009)

Coloniae nieuwsbrief 2009 apr

- Ondernemer met oude auto: bijtelling
- Bestuurder: niet aansprakelijk verzuimboeten
- Zwartspaarders
- Te laat deponeren jaarrekening

Coloniae nieuwsbrief 2009 mrt

- Verplaatsing inhoudingsplicht LH
- Makkerlijker naar nieuwe rechtsvorm
- Verlof bij ziekte
- Inkeerregeling
- Europa verliest belastingparadijzen

Coloniae nieuwsbrief 2009 feb

- Doelgroepverklaring.
- Electronisch factureren
- Aansprakelijkheid maatschap vs VOF
- Legitimatie belastingdienst

Coloniae nieuwsbrief 2009 jan

- Wijziging Belastingplan 2009
- Kantonrechtersformule
- Checklist belastingaangifte 2009
- MKB winstvrijstelling

Coloniae nieuwsbrief 2008 dec

- minimum loon 2009
- Eigen bijdrage dure leaseauto
- Thuiswerken, onbelaste personeelslening
- Basisregistratie inkomen m.i.v. 2009

Coloniae nieuwsbrief 2008 nov

- MKB-winstvrijstelling
- Automatische verlenging VAR
- Loonheffing DGA
- Tariefverlaging Vpb 2008

Coloniae nieuwsbrief 2008 sep

- Golfen is geen zakendoen
- EDM verdwijnt
- Aangifte schenking
- Bijtelling prive gebruik auto 2009
- Hoger grensbedrag btw-aangifte

Coloniae nieuwsbrief 2008 jul/aug

- Verplichte inschrijving handelsregister
- Fiscus vult aangifte zelf in
- BTW verlegd
- ICL

Coloniae nieuwsbrief 2008 jun

- Werknemer met boeten
- Inlener aansprakelijk loon uitz. kracht
- Bijleenregeling
- BTW terugvragen bij aankopen binnen EU

Coloniae nieuwsbrief 2008 mei

- WGA aftrekbaar
- Aftrek giften vanaf 2008
- Tegenvaller huursubsidie
- bijtellingspercentage semi zuinige auto

Coloniae nieuwsbrief 2008 apr

- BiBOB te snel gebruikt
- Zieke werknemer niet ontslaan ?
- Boete aangifteverzuim IB
- Ondernemingsplan

Coloniae nieuwsbrief 2008 mrt

- DGA en BTW
- Korting loon sportblessures
- Nieuwe successiewet op komst
- Dienstbetrekking dochter

Coloniae nieuwsbrief 2008 feb

- Bijtelling auto van de zaak
- Laag ZvW percentage geldt voor DGA
- Extra controle inkomen box 3
- Leuker kunnen we het niet maken ...

Coloniae nieuwsbrief 2008 jan

- BTW en DGA
- Banksparen versus lijfrente.
- IBAN
- Gebrekkig Nederlands geen excuus

Coloniae nieuwsbrief 2007 dec

- Provisie verzekering te hoog.
- Smokkelkosten aftrekbaar
- Minimum loon 2008

Coloniae nieuwsbrief 2007 nov

- Boete en vrijwillige verbetering
- BTW nul tarief
- DGA niet uit loonheffing 2
- Aftrek ziektekosten 2008

Coloniae nieuwsbrief 2007 okt

- Bewaarplicht mobieltjes en email
- Versoepeling bedrijfsopvolgingsregeling.
- AB-tarief 2008: 25%
- Belaste vergoedingen ziektekosten
- Let op spooknotas

Coloniae nieuwsbrief 2007 sept

- Chaos banken/identificatieplicht
- DGA toch uit loonheffing
- Miljoenennota 2007
- Strikte voorwaarden voorziening

Coloniae nieuwsbrief 2007 jul/aug

- Motorrijtuigenbelasting
- Flexibilisering BV-recht
- Advocaatkosten niet aftrekbaar
- Hypothekenmarkt U.S.A.
- Aanpak interne fraude

Coloniae nieuwsbrief 2007 juni

- Belastingdienst vraagt info bij jachthavens.
- Rente fiscus naar ongekende hoogte
- Mininum lonen per 1-7-2007
- Alleen zakelijk kosten aftrekbaar
- Aangifteplicht bij binnenkomst of vertrek EU

Coloniae nieuwsbrief 2007 mei

- Deponeren van jaarstukken.
- Vergeten EDM kost € 113
- Papieren aangifte soms toegestaan
- Administratieve factureringsverplichtingen

Coloniae nieuwsbrief 2007 apr

- Arbeid door jongeren
- Motorrijruigenbelasting
- Erkend leerbedrijf
- Te hoge incassokosten

Coloniae nieuwsbrief 2007 mrt

- Bestelauto zonder BPM
- Bestuurdersaansprakelijkheid BV
- BTW privegebruik investeringsgoederen
- Rente fiscus 2007

Coloniae nieuwsbrief 2007 feb

- Controle op privé gebruik auto.
- Aftrekbeperking gemengde kosten
- BTW op brandstof
- Onbelaste vergoeding mobiele telefoon

Coloniae nieuwsbrief 2007 jan

- Aftrek gemengde kosten
- Stakingswinst
- Geschenken bij feestdagen
- km declaraties administreren
- Verklaring geen prive gebruik auto

Coloniae nieuwsbrief 2006 dec

- Aandachtspunt aangifte IB 2006
- Identieteitsgegevens
- Schenkingsvrijstelling
- Schenking onder schuldigerkenning.
- Auto zakelijk of prive
- Laatste BTW aangifte 2006
- Startende ondernemer
- Lasten of verlies nog dit boekjaar.

Coloniae nieuwsbrief 2006 nov

- Verklaring geen Privégebruik
- Spaar geen overuren voor onbetaald verlof
- Nieuwe WW van start per 1 oktober 2006
- Aftrek BTW op brandstofbonnen

Coloniae nieuwsbrief 2006 okt

- EDM niet nodig voor uitzendkrachten.
- Nieuwe pensioenwet 1-1-07
- Boetes zwartspaarders vervalt.
- Aflossing Hypotheken veel Nederlanders onzeker

Coloniae nieuwsbrief 2006 sept

- Ontslag 65-jarige
- Geen maximum personeelsfeesten of -reizen
- Vergoeding mobiele telefoon
- Heffingsrente verhoogd.
- Wettelijk minimumloon per 1-7-2006

Coloniae nieuwsbrief 2006 jul/aug

- Rekening courant rente DGA
- Wetswijzigingen VpB-tarief 2007
- Meerkosten duurdere auto van de zaak
- Fiscus geld kwijt bij fout

Coloniae nieuwsbrief 2006 juni

- Verkeersboeten verhalen op werknemer.
- Afschrijvingstermijn.
- BTW en auto van de zaak.
- Grensbedragen indeling vennootschappen

Coloniae nieuwsbrief 2006 mei

- Ontslag bij regelmatig ziekteverzuim
- Bewaarplicht rittenadministratie.
- Identiteitsbewijzen.
- Minimumloon per uur
- Bijtelling bij wisselend gebruik.

Coloniae nieuwsbrief 2006 apr

- Zakelijke huurprijs.
- Concurrentiebeding.
- KvK-nummer op uw website.
- Winstbelasting/VpB 2007
- DigiD

Coloniae nieuwsbrief 2006 mrt

- Afspiegelingsbeginsel
- Burgerservicenummer
- Reprorecht
- Eerstedagsmelding (EDM)
- Besluit beheer verpakkingen en papier

Coloniae nieuwsbrief 2006 feb

- Salderingsregeling Zvw.
- Hogere boetekans.
- Verjaren vakantiedagen.
- Controlethema's belastingdienst.

Coloniae nieuwsbrief 2006 jan

- Verklaring geen privé-gebruik auto werkgever
- Afwijken van de autokostenfictie.
- Wisselend gebruik bestelauto: eindheffing mogelijk
- BPM- bestelauto's vanaf 1 juli 2006
- Verhoogde bedrijfszekerheid computer.

Coloniae nieuwsbrief 2005 nov

- Werkgever wordt geen busjespolitie.
- Feestdagenregeling.
- T-biljet 2000-2001
- Uw laatste BTW aangifte 2005
- Aftrekposten

Coloniae nieuwsbrief 2005 okt

- Strengere regels bij afsluiten lening.
- Aftrekbeperking gemengde kosten.
- Administratieve lasten levensloopregeling
- PC-truc aangepakt!

Coloniae nieuwsbrief 2005 sept

- Spaarloon zonder fiscale gevolgen.
- Belastingdienst/ toeslagen
- Aftrekbeperking gemengde kosten.
- Belastingschijven 2006.
- Aanpassen pensioenregelingen.

Coloniae nieuwsbrief 2005 jul/aug

- Aanpassingen bestemmingsplan
- Afschrijven op vastgoed
- Echtscheiders met eigen huis.
- Zorgkosten zelfstandigen fors omhoog.
- Zorgverzekering

Coloniae nieuwsbrief 2005 juni

- Gouden handdruk extra belast.
- Aanspraak op warme maaltijd is premieplichtig loon!
- Regeling lease-auto.
- Fiscus blundert met foute aanmaningen.
- Werkruimte in de eigen woning.

Coloniae nieuwsbrief 2005 mei

- Kapitaalsbelasting op de helling.
- Spaarloonregeling 2005
- Legio- en ander verlies.
- DGA: auto privé en toch BTW aftrek.
- Belastingdienst raakt aangifte kwijt!

Coloniae nieuwsbrief 2005 apr

- Minimum loon 13-jarigen.
- Geschenken bij jubilea werknemer.
- Belastingdienst vult zelf aangifte in.
- Inkeer voor Aanslag
- Draadloos netwerk

Coloniae nieuwsbrief 2005 mrt

- Medezeggenschap Europese Vennootschap
- Pensioenarrest kost fiscus kapitalen !
- Zorgverzekeringsstelsel
- WW- uitkering aangepast.
- Belastingvoordeel voor ondernemers.

Coloniae nieuwsbrief 2005 feb

- Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2004
- Hypotheek aflossen of niet ?
- Auto accessoires en de cataloguswaarde.
- WOZ waarde onroerende zaken

Coloniae nieuwsbrief Eindejaartips 2004 natuurlijke personen

-