Nieuwsoverzicht

youngtimer

21-06-2019

YoungtimerregelingDe staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over de youngtimerregeling. Deze regeling heeft enerzijds tot doel om het privévoordeel van oudere, vrijwel afgeschreven auto’s, beter te laten aansluiten bij de waarde die een vrijwel afgeschreven ten minste vijftien jaar oude auto op dat ... Lees verder ›

Zonnepanelen - btw

21-06-2019

Eigenaren van zonnepanelen Hebt u zonnepanelen op uw woning? Dan is de kans groot dat u voor de btw een ondernemer bent. In dat geval kunt u mogelijk btw terugvragen. Dan moet u zich wel aanmelden als btw-ondernemer en btw-aangifte doen. Ik heb zonnepanelen gekocht – ben ik nu ondernemer voor de btw? Waa... Lees verder ›

Betaaldata zorgtoeslag 2019

21-06-2019

Betaaldata zorgtoeslag, huurtoelsag, kinderopvang en kindgebonden budgetKies welke betaaldatum u wilt zien.    2019o          Donderdag 20 juni voor de maand julio          Maandag 22 juli voor de maand au... Lees verder ›

bestuurderaansprakelijkheid

09-05-2019

In verband met de zware bewijslast vindt fiscale aansprakelijkstelling van bestuurders doorgaans slechts plaats als de betalingsonmacht niet (tijdig) of anderszins niet rechtsgeldig is gemeld. Dan geldt namelijk het bewijsvermoeden dat sprake is van verwijtbaar kennelijk onbehoorlijk bestuur. Als wel juist is... Lees verder ›

Minimum loon 1-7-19

09-05-2019

Tabel: stappenplan minimumloonLeeftijdvoor 1 juli 2017sinds 1 juli 2017vanaf 1 juli 201923 jaar en ouder100%100%100%22 jaar85%100%100%21 jaar72,5%85%100%20 jaar61,5%70%80%19 jaar52,5%55%60%18 jaar45,5%47,5%50%17 jaar39,5%39,5%39,5%16 jaar34,5%34,5%34,5%15 jaar30%30%30%... Lees verder ›

Beleggen Prive of bv

09-05-2019

Beleggen in bv of in privéAls een dga in een holding of een beleggings-bv voor de lange termijn vrij belegbaar, vrij uitkeerbaar en ook niet door pensioenverplichtingen e.d. gebonden vermogen tot zijn beschikking heeft, dan kan de dga in de bv beleggen of het vermogen naar privé halen en verder in privé be... Lees verder ›

Wanneer is er sprake van een gift?

11-03-2019

Het doen van een schenking is van belang voor de heffing van schenkbelasting, maar kan ook leiden tot een aftrekpost in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Aftrek is alleen mogelijk voor echte giften en niet voor betalingen van wettelijke belastingen.Als een natuurlijk persoon of een lichaam een schenkin... Lees verder ›

Vul uw aangifte aan!

11-03-2019

Niet alles wordt op uw aangifte vooraf ingevuld. Vul de aangifte zelf aan. Denk daarbij aan aftrekposten zoals niet vergoede reiskosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een storting in al dan niet bancaire lijfrente, partneralimentatie, giften, ziektekosten, studiekosten.Ook op 80% van de onderhouds... Lees verder ›

Lenen van de BV wordt beperkt

11-03-2019

Het kabinet wil het lenen van de BV aan banden leggen. Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen in box 2 over leningen die uitstijgen boven € 500.000, eigenwoningschulden uitgezonderd. Het maximum van € 500.000 geldt... Lees verder ›

Check uw WOZ-beschikking!

26-02-2019

Elk jaar in het eerste kwartaal ontvangt u de nieuwe WOZ-beschikking, vaak alleen digitaal in uw berichtenbox op MijnOverheid.nl. De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Ze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB, maar ook de 'watersysteemheffing' van de waterschappen, het eige... Lees verder ›